Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

04/01/2014, 20:00 GMT+07:00

Mùa Đông đang dần qua nhường chỗ cho một mùa xuân ấp áp đang về, hãy tranh thủ những ngày se lạnh còn lại này đễ diện đồ đông thật đẹp nhé!

Mùa Đông đang dần qua nhường chỗ cho một mùa xuân ấp áp đang về, hãy tranh thủ những ngày se lạnh còn lại này đễ diện đồ đông thật đẹp và ấn tượng cùng diễn viên Thanh Trúc nhé!

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Tiễn đông nhẹ nhàng với sắc đỏ cùng diễn viên Thanh Trúc

Make up : Phúc Nguyễn
Model : Phạm Thanh Trúc
Photo : Tuấn Hoàng
Stylist : Bí Bo
Costume: Tree House - 409 Huỳnh Văn Bánh, Q.PN

CTV - Xtai