[Thử tài sao] Test trí nhớ của Suboi

14/12/2012, 18:00 GMT+07:00

Trong vòng 1 phút 30 giây, Suboi sẽ "được" đặt những câu hỏi "tìm về quá khứ". Thử xem trí nhớ của Suboi tốt như thế nào nhé!

Trong vòng 1 phút 30 giây, Suboi sẽ "được" đặt những câu hỏi "tìm về quá khứ". Thử xem trí nhớ của Suboi tốt như thế nào nhé!

CTV - YanTV