[Thử tài Sao] Bảo Anh trổ tài ăn rong biển không cần tay

11/07/2014, 20:00 GMT+07:00

Trong mục Thử tài Sao của Sao A-Z, Bảo Anh liên tiếp "tung chiêu" khi ăn rong biển không dùng tay, đọc các câu líu lưỡi...Còn gì nữa?

Trong mục Thử tài Sao của Sao A-Z, Bảo Anh liên tiếp "tung chiêu" khi ăn rong biển không dùng tay, đọc các câu líu lưỡi... Còn gì nữa?

Hãy cùng theo dõi nào.