Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa "đẹp trai" trên tạp chí ELLE

02/04/2013, 11:00 GMT+07:00

Những shoot ảnh mới trên tạp chí ELLE mang đến một Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa "đẹp trai"

Những shoot ảnh mới trên tạp chí ELLE mang đến một Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa "đẹp trai" 

Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa đẹp trai trên tạp chí ELLE

Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa đẹp trai trên tạp chí ELLE

Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa đẹp trai trên tạp chí ELLE

Thư Kỳ vừa duyên dáng vừa đẹp trai trên tạp chí ELLE

CTV - Crissie