Thông điệp của Ngày Quốc tế Người khuyết tật

03/12/2012, 16:00 GMT+07:00

Hôm nay là Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Trẻ em khuyết tật cũng có những ước mơ, hi vọng và ý kiến muốn được chia sẻ.

Hôm nay là Ngày Quốc tế Người khuyết tật. Trẻ em khuyết tật cũng có những ước mơ, hi vọng và ý kiến muốn được chia sẻ. Và các em có quyền được hỗ trợ, tham gia và sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Có ít nhất 1,3 triệu trẻ khuyết tật tại Việt Nam, bao gồm cả trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam. Chia sẻ thông điệp này cùng Unicef Việt Nam nhé!”.

 

Bạn nghĩ gì với thông điệp này? Hãy cùng chia sẻ nhé!

CTV - Postman (Tổng hợp)