"Thốn" với trò ném bóng nước vào... chỗ hiểm!

11/08/2015, 21:00 GMT+07:00

Không biết cảm giác bị quả bóng nước nặng trịch rơi trúng ngay chỗ hiểm như anh bạn này sẽ thế nào nhỉ?

Không biết cảm giác bị quả bóng nước nặng trịch rơi trúng ngay chỗ hiểm như anh bạn này sẽ thế nào nhỉ?

CTV - JUKSY (Theo SKCĐ)