Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng

15/03/2014, 07:58 GMT+07:00

Theo trang Business Insider, vào thời điểm năm 1996, nghĩa là cách đây 18 năm, nhiều thương hiệu lớn có website vẫn khá sơ khai...

Theo trang Business Insider, vào thời điểm năm 1996, nghĩa là cách đây 18 năm, nhiều thương hiệu lớn có website trông khá “sơ khai”...

Thời "quê mùa" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website McDonalds ngày 10/11/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website McDonalds hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website JCPenney ngày 20/12/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website JCPenney hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Pepsi ngày 19/12/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Pepsi hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Blockbuster ngày 19/10/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Blockbuster hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Burger King ngày 26/12/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Burger King hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website JPMorgan ngày 16/6/1997

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website JPMorgan hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Staples ngày 25/12/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Staples hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Walmart ngày 31/12/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Walmart hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Home Depot ngày 5/11/1996

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Home Depot hiện nay

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Coca-Cola ngày 15/1/1998

Thời "sơ khai" của các website thương hiệu nổi tiếng
Website Coca-Cola hiện nay