Thích thú với Mannequin Challenge phiên bản cổ trang hoành tráng nhất

Trên phim trường "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" của Mã Tư Thuần -Thịnh Nhất Luân đã có màn "hóa tượng" hoành tráng nhất từ trước đến nay.

Trên phim trường "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" của Mã Tư Thuần -Thịnh Nhất Luân đã có màn "hóa tượng" hoành tráng nhất từ trước đến nay. Bạn sẽ ngạc nhiên với độ hoành tráng và chịu chơi của tập thể đoàn làm phim.

Nguồn video: Shanghailist

Giới trẻ Việt sáng tạo với trào lưu Mannequin Challenge

Trào lưu thử thách ma-nơ-canh đã lan đến chó mèo rồi!

Hillary Clinton và Michelle Obama phát sốt vì trào lưu Ma nơ canh

Mannequin Challenge

Trào lưu

phiên bản cổ trang

Hoa Ngữ