100% loài vật không thể "nhây" hơn con này

11/06/2016, 11:00 GMT+07:00

Thì ra cũng như chú lười "Speed" - một trong những nhân vật ấn tượng nhất Zootopia thì các chú lười ngoài đời đều vô cùng hài hước.

Thì ra cũng như chú lười "Speed" - một trong những nhân vật ấn tượng nhất Zootopia thì các chú lười ngoài đời đều vô cùng hài hước.

100% loài vật không thể

100% loài vật không thể

100% loài vật không thể