Tết Tây - Tết Ta chuyện chẳng phải một lời mà nói hết

13/01/2013, 00:00 GMT+07:00

JVevermind lại vừa tiếp tục đưa quan điểm của mình đối với những tranh cãi gần đây về chuyện nên chăng gộp Tết Tây và Tết Ta.

JVevermind lại vừa tiếp tục đưa quan điểm của mình đối với những tranh cãi gần đây về chuyện nên chăng gộp Tết Tây và Tết Ta.

Nhiều ý kiến thoáng nghe qua vblog lần này sẽ kết luận ngay JVevermind ủng hộ việc duy trì truyền thống ăn Tết Ta của người Việt Nam. JVevermind đã đưa ra những lập luận xác đáng để phán bác những ý kiến ủng hộ gộp hai cái Tết như: "Mất cơ hội nắm bắt ngay thời cơ kinh doanh, giao thương với nước ngoài, mất thời giờ của nông dân lo chăm sóc lúa đông-xuân, vụ lúa tiềm năng cao nhất trong năm, gượng ép thời khóa biểu học tập và thi học kỳ của sinh viên học sinh, làm cho họ mất cả 2 tuần lễ học hành, dân chúng nhậu nhẹt, bài bạc dưới nhiều hình thức, rất tốn kém tiền của và thời gian học tập, tổn hại sức khỏe và tính mạng, Lãng phí ngày làm việc trong khi quốc tế nghỉ Tết Tây".

Nhưng trên thực tế, những ý kiến này chỉ được xuất phát từ một bài viết và JVevermind chỉ phản bác lại một bài viết mà thôi. Ngay như cách JVevermind gọi, đây là một bài viết 'vớ vẩn' vì đã đưa ra những lập luận 'vớ vẩn' do thiếu căn cứ và thiếu logic. Và mãi đến cuối đoạn vblog, JVevermind mới bộc lộ ý kiến về việc gộp Tết là nên bởi nhờ vậy mà anh chàng sẽ có thể về nước để ăn Tết cùng gia đình mà không phải vướng việc học tập ở nước ngoài. So với những ý kiến vớ vẩn trong bài viết tạo nên cảm hứng cho JVevermind thì lý do này xác đáng hơn rất nhiều. Và cũng chính vì thế mà câu chuyện nên hay không nên gộp Tết Tây và Ta vẫn còn phải tranh cãi nhiều nữa.

CTV - JVevermind