[Tết 2015] Sao trẻ Việt nghĩ gì về việc "mất Tết"

Các sao trẻ Việt đã nghĩ gì trước tình trạng có một số ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay không trân trọng Tết truyền thống?

Các sao trẻ Việt đã nghĩ gì trước tình trạng có một số ý kiến cho rằng giới trẻ hiện nay không trân trọng Tết truyền thống?

Hãy lắng nghe suy nghĩ của Gil Lê, Hương Giang Idol Phạm Hồng Phước về vấn đề này nhé. 

CTV - YAN News Production Team | 21/02/2015