[Tết 2015] Những chú mèo mắc kẹt khiến bạn không thể nhịn cười

Các chú mèo thường rất nhanh nhạy trong những trò leo trèo, luồn lách. Nhưng xem ra những chú mèo trong đoạn video sau thì không phải rồi.

Các chú mèo thường rất nhanh nhạy trong những trò leo trèo, luồn lách. Nhưng xem ra những chú mèo trong đoạn video sau thì không phải rồi.

CTV - BuzzFeedVideo | 15/02/2015