Teen Top 'đổ máu' trên phim trường quay MV Rocking

09/09/2013, 18:36 GMT+07:00

Teen Top đã trở lại với sàn đấu Kpop cùng mini album thứ 4. Trong buổi biểu diễn, Teen Top cũng đã chia sẻ những 'tai nạn' trong lúc ghi hình MV mới.

Teen Top đã trở lại với sàn đấu Kpop cùng mini album thứ 4. Trong buổi biểu diễn, Teen Top cũng đã chia sẻ những 'tai nạn' trong lúc ghi hình MV mới.

CTV - BO (theo Arirang)