[Stage] Tell me love - History

24/08/2013, 11:00 GMT+07:00

Đây là version phiên bản sân khấu. Chắc chắn các bạn sẽ mê tít vũ đạo của các anh chàng History cho xem. Cùng thưởng thức nhé!

Đây là version phiên bản sân khấu. Chắc chắn các bạn sẽ mê tít vũ đạo của các anh chàng History cho xem. Cùng thưởng thức nhé!

CTV - Theo Loen Entertainment