Sơn Tùng lần đầu trải lòng về sự nghiệp ca hát của mình

26/02/2017, 17:39 GMT+07:00

Hãy cùng lắng nghe Sơn Tùng trải lòng với BTV Nguyễn Diệp Chi về những câu chuyện lần đầu được kể, những cảm xúc lần đầu được thấy...

Hãy cùng lắng nghe Sơn Tùng trải lòng với BTV Nguyễn Diệp Chi về những câu chuyện lần đầu được kể, những cảm xúc lần đầu được thấy.

Theo nguồn: Cà phê sáng/vtv.vn

Thanh Trà - Theo vtv.vn