SNSD mang Galaxy Supernova quảng cáo quần Jeans

13/09/2013, 17:00 GMT+07:00

Trước sức hút mạnh mẽ của 9 cô gái SNSD, một nhãn hàng quần Jeans của Nhật đã không ngần ngại dùng những vũ điệu mạnh mẽ, gợi cảm của Galaxy Supernova để quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Trước sức hút mạnh mẽ của 9 cô gái SNSD, một nhãn hàng quần Jeans của Nhật đã không ngần ngại dùng những vũ điệu mạnh mẽ, gợi cảm của Galaxy Supernova để quảng cáo cho sản phẩm của mình.

CTV - Theo YouTube