SHINee hé lộ cảnh quay Matrix trong MV mới

21/10/2013, 15:23 GMT+07:00

Hãy cùng đột nhập phim trường quay MV mới của SHINee để tìm hiểu xem ý tưởng hình ảnh mới của họ là gì nhé.

Hãy cùng đột nhập phim trường quay MV mới của SHINee để tìm hiểu xem ý tưởng hình ảnh mới của họ là gì nhé.

CTV - BO (theo Arirang)