Phản ứng “bùng cháy” khi rang bắp bằng... đồng nóng chảy

13/06/2016, 11:00 GMT+07:00

Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu đổ đồng nóng chảy vào tô bắp rang chưa bung? Hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra khi cho hỗn hợp đồng bắp với nhau.

Hiện tượng gì sẽ xảy ra nếu đổ đồng nóng chảy vào tô bắp rang chưa bung? Hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra khi cho hỗn hợp đồng bắp với nhau.

Theo nguồn: Tito4re

Phản ứng “bùng cháy” khi rang bắp bằng... đồng nóng chảy

Phản ứng “bùng cháy” khi rang bắp bằng... đồng nóng chảy

Phản ứng “bùng cháy” khi rang bắp bằng... đồng nóng chảy

TraChanhKhongDuong - Theo thegioitre.vn