Sẽ ra sao nếu con người xây dựng quê hương trên "cung chị Hằng"?

Trái Đất ngày càng chật chội, vậy có khi nào trong một tương lai gần con người sẽ bắt đầu di cư lên sinh sống ổ Mặt Trăng không?

Trái Đất ngày càng chật chội, vậy có khi nào trong một tương lai gần con người sẽ bắt đầu di cư lên sinh sống ổ Mặt Trăng không?

CTV - 69fact | 05/03/2015