Rùng mình trước cảnh hồ nước bốc cháy sôi sục

18/02/2016, 16:31 GMT+07:00

Một hồ nước ở Thái Lan bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt sau khi châm lửa khiến nhiều người kinh hãi.

Một hồ nước ở Thái Lan bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt sau khi châm lửa khiến nhiều người kinh hãi, nguyên nhân được cho là quá ô nhiễm.

Rùng mình trước cảnh hồ nước bốc cháy sôi sục

Rùng mình trước cảnh hồ nước bốc cháy sôi sục