Rơi nước mắt với người đàn ông cụt tay chăm sóc mẹ già

31/08/2015, 08:46 GMT+07:00

“Tôi không có tay nhưng tôi có một đôi chân lành lặn...", anh Chen Xinyin từ chối mọi sự giúp đỡ vì muốn tự mình nuôi mẹ già 91 tuổi.

“Tôi không có tay nhưng tôi có một đôi chân lành lặn...", anh Chen Xinyin từ chối mọi sự giúp đỡ vì muốn tự mình nuôi mẹ già 91 tuổi.

CTV - Youtube (Theo SKCĐ)