Ricky Martin từng bắt nạt những người đồng tính

28/08/2013, 14:42 GMT+07:00

Dù là một người đồng tính nhưng Ricky Martin chia sẻ thuở nhỏ anh đã từng bắt nạt những người đồng tính khác vì chứng sợ hãi người đồng tính của mình.

Dù là một người đồng tính nhưng Ricky Martin chia sẻ thuở nhỏ anh đã từng bắt nạt những người đồng tính khác vì chứng sợ hãi người đồng tính của mình.

CTV - BO (theo Splash News)