Rắn hổ mang to lớn quằn quại vì bị trăn siết cổ trên đường phố

30/10/2017, 11:20 GMT+07:00

Đoạn clip được ghi lại trên một con phố. Một con rắn to lớn và sở hữu chất kịch độc bị một con trăn bé nhỏ hơn siết cổ.

Đoạn clip được ghi lại trên một con phố. Một con rắn to lớn và sở hữu chất kịch độc bị một con trăn bé nhỏ hơn siết cổ.