Quay chậm 1250 lần, hình ảnh bắp rang nở thật mãn nhãn

Một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình bắp rang nở với tốc độ máy ảnh cực cao 30.000 khung hình/ giây.

Một đoạn video quay lại toàn bộ quá trình bắp rang nở với tốc độ máy ảnh cực cao 30.000 khung hình/ giây.

Theo nguồn: Warped Perception

Trố mắt với các thí nghiệm trên bong bóng

Các trò mẹo vặt với bong bóng có thể khiến bạn lác mắt

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta đổ dung nham lên băng?

Bạn biết chưa

Bắp Rang