Phim ngắn về Valentine với thông điệp khiến bạn suy nghĩ

Thông điệp ngắn dành cho ngày Lễ Tình Nhân. Hãy trân trọng những cơ hội gặp gỡ vì biết đâu, đó chính là định mệnh của cuộc đời bạn.

Thông điệp ngắn dành cho ngày Lễ Tình Nhân. Hãy trân trọng những cơ hội gặp gỡ vì biết đâu, đó chính là định mệnh của cuộc đời bạn. 

Phim ngắn được thực hiện bởi ekip LOA.

CTV - LOA | 13/02/2015