[Phim ngắn] Tôi đã quên điện thoại

27/08/2013, 11:33 GMT+07:00

Đoạn phim ngắn cho thấy ngày nay, con người đã trở nên phụ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội như thế nào.

Đoạn phim ngắn cho thấy ngày nay, con người đã trở nên phụ thuộc vào điện thoại và mạng xã hội như thế nào.

CTV - BO (theo YouTube)