Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh

Nhôm lỏng len lõi vào giữa các hạt thủy tinh và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cực kì đẹp mắt.

Nhôm lỏng len lõi vào giữa các hạt thủy tinh và tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cực kì đẹp mắt.

Phản ứng tuyệt đẹp khi cho nhôm lỏng vào bể chứa hạt thủy tinh

Choáng với những thí nghiệm hóa học ảo diệu ngay tại nhà

Mắt tròn mắt dẹt với phản ứng hóa học dễ như ăn cháo

Thú vị những hợp chất và phản ứng hóa học mà bạn chưa từng nghe tới

Nhôm lỏng

Bạn biết chưa

Phản ứng hóa học