Bạn sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu: "Chúng ta chia tay đi"?

13/06/2016, 19:00 GMT+07:00

Theo bạn khi nghe được câu nói "Chúng ta chia tay đi" thì những nhân vật trong cuộc sẽ nói gì? Hãy cùng xem bạn sẽ là trường hợp nào nhé!

Theo bạn khi nghe được câu nói "Chúng ta chia tay đi" thì những nhân vật trong cuộc sẽ nói gì? Hãy cùng xem bạn sẽ là trường hợp nào nhé!

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu:

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu:

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi nghe câu:

TraChanhKhongDuong - Theo thegioitre.vn