Phải chăng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã yêu nhau từ rất lâu rồi?

24/05/2016, 07:00 GMT+07:00

Lời đồn đoán về tình cảm của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã có từ rất nhiều năm trước.

Lời đồn đoán về tình cảm của Lâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã có từ rất nhiều năm trước, phải chăng hai người đã âm thầm yêu nhau từ rất lâu rồi?

Phải chăng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã yêu nhau từ rất lâu rồi?

Phải chăng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã yêu nhau từ rất lâu rồi?

Phải chăng Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đã yêu nhau từ rất lâu rồi?

Châu Xà Mâu - Theo thegioitre.vn