Pha Lê tự tin hát tiếng Pháp kết hợp với "Bốn chữ lắm"

02/02/2015, 18:00 GMT+07:00

Pha Lê tự tin trong đêm diễn thứ 2 tại The Remix.

Pha Lê tự tin hát tiếng Pháp kết hợp với "Bốn chữ lắm".

Sau đêm diễn đầu tiên thành công tại The Remix, Pha Lê xuất hiện ở đêm liveshow 2 với chủ đề Non sông gấm vóc với bản mash up bốn ca khúc Bonjour Việt Nam - Dòng máu Lạc Hồng - Hòn vọng phu - Bốn chữ lắm cùng vốn tiếng Pháp cô được học từ hồi học sinh.

CTV - VTV3