One Direction làm chuyên viên makeup

25/10/2012, 17:08 GMT+07:00

Thử xem ở vai trò là một chuyên viên makeup, One direction sẽ thể hiện mình chuyên nghiệp như thế nào nhé!