Những tình huống khó xử khiến bạn... khó đỡ

28/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Những tình huống xấu hổ của người khác, họ không biết, nhưng bạn lại thấy rành rành và không thốt nổi lên lời vì sợ mang tiếng... vô duyên.

Những tình huống xấu hổ của người khác mà họ không biết nhưng bạn lại thấy rành rành và không thốt nổi lên lời vì sợ mang tiếng... vô duyên.


	
	Đạp phải giấy
Đạp phải giấy


	
	Dính rau trên răng
Dính rau trên răng


	
	Thức ăn dính đầy mép
Thức ăn dính đầy mép


	
	Cạp váy bị mắc lên trên
Cạp váy bị mắc lên trên

CTV - BuzzFeedVideo