Những sản phẩm công nghệ hoàn toàn có thể xuất hiện trong tương lai

Một video giả tưởng các công nghệ có khả năng cao xuất hiện trong tương lai sẽ khiến bạn có một cái nhìn mới về sự sáng tạo của loài người.

Một video giả tưởng các công nghệ có khả năng cao xuất hiện trong tương lai sẽ khiến bạn có một cái nhìn mới về sự sáng tạo của loài người.

CTV - Microsoft for Work | 28/02/2015