Những pha "tỏ ra nguy hiểm" nhưng thất bại cực kỳ hài hước

Khi người ta cố gắng làm việc gì đó thật là ngầu, nhưng mà kết quả thì nhiều lúc lại không như mong muốn thế này đây.

Khi người ta cố gắng làm việc gì đó thật là ngầu, nhưng mà kết quả thì nhiều lúc lại không như mong muốn thế này đây.

CTV - FailArmy | 28/02/2015