Những loài động vật có siêu năng lực khiến bạn "trố mắt"

04/07/2015, 05:40 GMT+07:00

Tôm súng, thằn lằn tái sinh, bọ hung siêu sức mạnh hay là động vật bất tử..., tất cả là những loài sở hữu siêu sức mạnh đáng kinh ngạc.

Tôm súng, thằn lằn tái sinh, bọ hung siêu sức mạnh hay là động vật bất tử,... tất cả là những loài sở hữu siêu sức mạnh đáng kinh ngạc.

CTV - VivuVideo (Theo SKCĐ)