Những cảm giác "khó đỡ" chỉ khi say nắng mới cảm nhận được

09/08/2015, 18:00 GMT+07:00

Chỉ khi "say nắng", thì con trai và con gái mới có những thói quen mà chính bản thân cũng không thể giải đáp được.

Chỉ khi "say nắng", thì con trai và con gái mới có những thói quen mà chính bản thân cũng không thể giải đáp được.

Có lẽ, là do con trai và con gái thích nhau chăng? Vậy thì cảm giác "say nắng" là gì?