Hoang mang với nhóm người bí ẩn đòi "giải cứu thế giới"

28/01/2016, 18:30 GMT+07:00

Hãy cùng xem hai nhân vật khiến ba vị giám khảo "hoang mang" vì đòi giải cứu thế giới biểu diễn tiết mục của mình như thế nào nhé!

Hãy cùng xem hai nhân vật khiến ba vị giám khảo "hoang mang" vì đòi giải cứu thế giới biểu diễn tiết mục của mình như thế nào nhé!

Theo nguồn: vtv.vn

Hoang mang với nhóm người bí ẩn đòi

Hoang mang với nhóm người bí ẩn đòi

Hoang mang với nhóm người bí ẩn đòi