Mlog 31/01/2019

Làm sao để làm bạn với người yêu cũ?

Dù gì cũng là người mình từng thương, nếu họ đủ tốt để tiếp tục làm bạn thì tại sao chúng ta lại không? Vậy làm thế nào để có thể làm bạn với người yêu cũ?

X Ðóng