Người nổi tiếng "hốt bạc" nhờ mùi hương

16/10/2013, 08:00 GMT+07:00

Không chỉ với các sản phẩm nghệ thuật, người nổi tiếng còn được biết đến với những thương hiệu mỹ phẩm riêng do chính họ tự thiết kế.

Không chỉ với các sản phẩm nghệ thuật, người nổi tiếng còn được biết đến với những thương hiệu mỹ phẩm riêng do chính họ tự thiết kế và phân phối. 

CTV - Glassheart (TH)