"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

Một người đàn ông ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã làm “người lái đò” đưa các trẻ em trong vùng qua sông đến trường suốt 27 năm qua.

Một người đàn ông ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã làm “người lái đò” đưa các trẻ em trong vùng qua sông đến trường suốt 27 năm qua.

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

Nhiều ngọn núi cùng với sông Erjia quanh co đã gây ra nhiều bất tiện cho những người dân khi muốn rời khỏi làng Xingshan để giao tiếp hay học hỏi bên ngoài. Luo Guanglin, một “người lái đò” đã tự nguyện đưa những đứa trẻ ở vùng này qua sông đến trường trong suốt 27 năm qua.

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

Nếu thời tiết tốt và ông có việc không thể chèo đò thì những đứa trẻ sẽ đi qua sông bằng những hòn đá nhô lên trên mặt nước. Dù khi này thời tiết ổn định nhưng vẫn được xem là vô cùng nguy hiểm nếu chẳng may trượt chân.

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

Guanglin không nhớ rõ ông đã bắt đầu công việc lúc nào nhưng những người dân ở đây thì nhớ rất rõ vì suốt 27 năm qua, chưa bao giời Guanglin than phiền hay yêu cầu nhận một đồng lương nào.

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

"Người lái đò" đưa trẻ qua sông đến trường suốt 27 năm

Người lái đò

Trung Quốc