Người dân Sài Gòn gửi lời nhắn gì đến tuyển Việt Nam?

07/08/2016, 19:11 GMT+07:00

Trước chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh, người dân Sài Gòn vô cùng hân hoan và cuồng nhiệt trước 1 mùa Olympic mới!

Trước chiến thắng lịch sử của Hoàng Xuân Vinh, người dân Sài Gòn vô cùng hân hoan và cuồng nhiệt trước 1 mùa Olympic mới!

Chim se "sẻ" - YAN News Production