Ngọt từ hậu trường đến phim, La Tấn Đường Yên không yêu nhau mới lạ

07/12/2016, 08:57 GMT+07:00

Đóng với nhau tận 4 phim và vô cùng ăn ý từ phim cho đến hậu trường nên khi công khai tình cảm, Đường Yên-La Tấn cũng không quá bất ngờ.

Đóng với nhau tận 4 phim và vô cùng ăn ý từ phim cho đến hậu trường nên khi công khai tình cảm, Đường Yên-La Tấn cũng không quá bất ngờ.

Le Le - Theo thethaovanhoa.vn