Ngọt từ hậu trường đến phim, La Tấn Đường Yên không yêu nhau mới lạ

Đóng với nhau tận 4 phim và vô cùng ăn ý từ phim cho đến hậu trường nên khi công khai tình cảm, Đường Yên-La Tấn cũng không quá bất ngờ.

Đóng với nhau tận 4 phim và vô cùng ăn ý từ phim cho đến hậu trường nên khi công khai tình cảm, Đường Yên-La Tấn cũng không quá bất ngờ.

Dính loạt sạn, bom tấn của Đường Yên - Lưu Khải Uy bị ví như đến tháng

Võ Tắc Thiên bất ngờ bị đánh bại bởi phim bình thường của Đường Yên

Đường Yên

La Tấn

yêu nhau