"Ngớ người" với cách dỗ trẻ nín khóc "không thể tin được"

08/12/2016, 19:44 GMT+07:00

Các bố hay các mẹ nên trang bị cho mình cách dỗ trẻ đơn giản mà hiệu quả này. Chỉ sau vài giây bé đang khóc đã nín.

Các bố hay các mẹ nên trang bị cho mình cách dỗ trẻ đơn giản mà hiệu quả này. Chỉ sau vài giây bé đang khóc đã nín.

Theo nguồn: CCTV1