NASA chính thức đưa ra bằng chứng bác bỏ ngày tận thế

14/12/2012, 20:00 GMT+07:00

Hôm qua, ngày 13 tháng 12, NASA đã chính thức tung ra một video đưa ra những dẫn chứng về sự sai lầm từ lời tiên tri của người Maya về ngày tận thế.

Hôm qua, ngày 13 tháng 12, NASA đã chính thức tung ra một video đưa ra những dẫn chứng về sự sai lầm từ lời tiên tri của người Maya về ngày tận thế.

 

CTV - NASA 's Youtube Channel