Mỹ Tâm, Phương Thanh... và những vụ kiện tụng ầm ĩ trong showbiz Việt

Nhiều vụ kiện ầm ĩ diễn ra suốt nhiều năm qua, kẻ thua, người thắng, nhưng vụ kiện nào cũng đề lại nhiều dư âm cho khán giả.

Nhiều vụ kiện ầm ĩ diễn ra suốt nhiều năm qua, kẻ thua, người thắng, nhưng vụ kiện nào cũng đề lại nhiều dư âm cho khán giả.

CTV - Glassheart | 22/01/2015