Mỹ Tâm hát live "Yêu dại khờ" hay hơn cả bản thu gốc

27/04/2016, 18:32 GMT+07:00

Màn hát live lại bản hit một thời "Yêu dại khờ" của Mỹ Tâm khiến fan vô cùng thích thú vì thậm chí hay hơn cả bản thu gốc ngày xưa.

Màn hát live lại bản hit một thời "Yêu dại khờ" của Mỹ Tâm khiến fan vô cùng thích thú vì thậm chí hay hơn cả bản thu gốc ngày xưa.

Nguồn: Mỹ Tâm Idol

Mỹ Tâm hát live "Yêu dại khờ" hay hơn cả bản thu gốc

Mỹ Tâm hát live "Yêu dại khờ" hay hơn cả bản thu gốc

Mỹ Tâm hát live "Yêu dại khờ" hay hơn cả bản thu gốc