Mỹ nữ Afterschool ''quàng vai bá cổ'' trai lạ sáu múi

23/07/2013, 08:00 GMT+07:00

Sau màn múa cột tuyệt vời trong First love, 3 mỹ nữ After School nóng thêm với bộ ảnh sexy trên Men's Health.

Sau màn múa cột tuyệt vời trong First love, 3 mỹ nữ Jung Ah, Joo Yeon và E Young càng khiến cái tên After School nóng thêm với bộ ảnh sexy trên Men's Health. 

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Afterschool

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: giaitri@yan.vn