[MV] Phượng Nhớ - Đăng Khôi

10/11/2012, 08:00 GMT+07:00

Thêm một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh dấu sự trở lại của Đăng Khôi sau một thời gian vắng bắng.

CTV - Youtube