[MV] Ngày Vắng Anh - Thanh Ngọc

05/11/2012, 15:01 GMT+07:00

Sau thành công của album vol 3 “Nhật Ký Một Chuyện Tình” ca sĩ Thanh Ngọc đã đầu tư thực hiện album single đầu tiên cho mình.

Sau thành công của album vol 3 Nhật Ký Một Chuyện Tình ca sĩ Thanh Ngọc đã đầu tư thực hiện album single đầu tiên cho mình với tên gọi: Ngày Vắng Anh