[MV] Hoàng Tôn tự hào "Tên Tôi Việt Nam"

21/05/2014, 11:54 GMT+07:00

Kết hợp cùng Phúc Bồ, Hoàng Tôn vừa cho ra mắt ca khúc mang đậm tính tự hào dân tộc mang tên Tên tôi Việt Nam.

Kết hợp cùng Phúc Bồ, Hoàng Tôn vừa cho ra mắt ca khúc mang đậm tính tự hào dân tộc mang tên Tên tôi Việt Nam.

Hòa nhịp cùng phong trào cổ động cho tinh thần yêu nước đúng cách, Hoàng Tôn và Phúc Bồ đã đem tới một ca khúc rất trẻ, sôi động và đầy chất Việt Nam.